Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών (2016)

1

 


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών του πολιτικών για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, ανακοίνωσε την πρότασή του για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙOΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Δεκέμβριος 2016) 

(Το φάιλ είναι σε μορφή PDF. Ανοίγει με έναν PDF Reader, όπως Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader κτλ.)
1 σχόλιο :

Share it