Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Στόχοι υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2016-2017

0
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠ, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, οι στόχοι υπό έμφαση, για τη σχολική χρονιά 2016-2017 είναι οι ακόλουθοι τρεις:

Στόχος 1:
Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.

Στόχος 2:
Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

Στόχος 3:
Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017».

Οι τρεις αυτοί στόχοι συνάδουν με τους βασικούς άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι αφορούν στην πλήρη ενσωμάτωση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη διδακτική πράξη, στην προώθηση του αλφαβητισμού και στην επέκταση του θεσμού της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Παράλληλα, το «Δεν Ξεχνώ» παραμένει ως διαχρονικός στόχος του Υπουργείου αποσκοπώντας στη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων εδαφών μας και τη προώθηση της επίτευξης της επανένωσης της πατρίδας μας, καθώς και της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ όλων των κοινοτήτων του νησιού μας.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Η Εγκύκλιος
Παράρτημα Α (Στόχος 1)
Παράρτημα Β (Στόχος 2)
Παράρτημα Γ (Στόχος 3)
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Share it