Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Χριστός ανέστη!!!

0Χριστός ανέστη!!!

"Γι' αυτό και τίποτα δεν μας φοβίζει!"Ακολουθεί ηχητικό αρχείο mp3, με ύμνους από την Ακολουθία της Αναστάσεως. Ψάλλει χορός Βατοπεδινών Πατέρων.


Καλή ακρόαση! 
 


 


Περιεχόμενα: 

1. «Χριστός ανέστη...» 3.40
Απολυτίκιο του Πάσχα.
Σύντομο και αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος πλάγιος του α'.

2. Η α' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.34
Ήχος α'.

3. Η γ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.05

4. Η Υπακοή 0.32

5. Η δ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.15

6. Η ε' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.10

7. Η στ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.12

8. Το Κοντάκιο, ο Οίκος, το Συναξάριο, το «Ανάστασιν Χριστού...» και
το «Αναστάς ο Ιησούς...» 3.00

9. Η ζ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.28

10. Η η' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.34

11. Η θ' ωδή του Κανόνος μετά των μεγαλυναρίων και της Καταβασίας 5.53

12. «Πάσχα ιερόν...», «Δεύτε από θέας...», «Αι Μυροφόροι γυναίκες...»,
«Πάσχα το τερπνόν...» 4.09
Τα Στιχηρά του Πάσχα. Ήχος πλάγιος του α'.

13. «Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν...» 14.11
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Χρυσάφου του Νέου.
Ήχος πλάγιος του α'.

14. «Σώμα Χριστού μεταλάβετε...» 15.08
Κοινωνικό του Πάσχα, μέλος Μπαλασίου Ιερέως. Ήχος α'.

15. «Ω θείας, ω φίλης!...» 5.55
Καλοφωνικός ειρμός, μέλος Π. Μπερεκέτου. Ήχος α'.

Αναρτήσεις σχετικές με την Ανάσταση:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Share it