Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Σαν σήμερα (2)...

0

Έναρξη αγώνα εθνικής παλιγγενεσίας (25 Μαρτίου 1821)Άπό τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Εκεί οπούφκιανα τις θέσιες εις τους Μύλους ήρθε ο Ντερνύς να με ιδεί. Μου λέγει: 

Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμο θα κάμετε με το Μπραήμη αυτού;

Του λέγω: 

Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, είναι δυνατός ο θεός που μας προστατεύει και θα δείξωμεν την τύχην μας σ΄αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραήμη, παρηγοριόμαστε μ΄έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει του Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος Παλαιόθεν και ως τώρα όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δε μπορούνε τρώνε από εμάς και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφαση λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιαύτη και θα ιδούμε την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς. 

Τρεμπιέν (πολύ καλά) λέγει, κι αναχώρησε ο ναύαρχος.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Share it