Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Χρόνια πολλά, CTTG!

11To COMPUTERS' TRICKS AND TIPS ... in Greek κλείνει σήμερα ένα χρόνο ζωής! 

Ένας χρόνος προσφοράς, με 180 αναρτήσεις και σχεδόν 26 000 επισκέψεις.

Σας ευχαριστούμε! 

Προωθήστε μας όπου μπορείτε, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε όσους τη χρειάζονται!
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

SOS!!! Νέα ενημέρωση Java (έκδοση 8, ενημέρωση 40)!

0

Έχει αποδεσμευτεί νέα έκδοση του Java και μας ξέφυγε!

Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών διαδικτύου δεν χρειάζεται το Java, πολλοί εξακολουθούν να το διατηρούν. Με δεδομένο ότι το Java μπορεί να αποτελέσει αιτία προσβολής του υπολογιστή από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και χακερικές επιθέσεις, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να είναι πάντα ενημερωμένο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νεότερη έκδοση του Java από τον πιο κάτω σύνδεσμο:  

Java SE 8u40
 

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Σαν σήμερα...

2

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα. 38 εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.  (Λουκ. β', 26-38)Σαν σήμερα (2)...

0

Έναρξη αγώνα εθνικής παλιγγενεσίας (25 Μαρτίου 1821)Άπό τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Εκεί οπούφκιανα τις θέσιες εις τους Μύλους ήρθε ο Ντερνύς να με ιδεί. Μου λέγει: 

Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμο θα κάμετε με το Μπραήμη αυτού;

Του λέγω: 

Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, είναι δυνατός ο θεός που μας προστατεύει και θα δείξωμεν την τύχην μας σ΄αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραήμη, παρηγοριόμαστε μ΄έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει του Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος Παλαιόθεν και ως τώρα όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δε μπορούνε τρώνε από εμάς και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφαση λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιαύτη και θα ιδούμε την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς. 

Τρεμπιέν (πολύ καλά) λέγει, κι αναχώρησε ο ναύαρχος.
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Βρες την ηλικία μου!

0
 Θέλετε να μάθετε την ηλικία κάποιου / κάποιας, με ένα τρόπο διακριτικό; 

Ε τότε, δοκιμάστε αυτό, λέγοντας του / της:
 

Πολλαπλασίασε το 259 με την ηλικία σου.

Μετά, πολλαπλασίασε το αποτέλεσμα με το 39.

Τι βρήκες; 

Οκ! Ευχαριστώ πολύ!  

(Δοκιμάστε το πρώτα με τη δική σας ηλικία, και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ!
Η χρήση υπολογιστικής μηχανής επιτρέπεται!)


Απλά Μαθηματικά!!!
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

0Σαν σήμερα...

Ξημερώματα της 14ης του Μάρτη 1957, ο 19χρονος αγωνιστής της Κύπρου Ευαγόρας Παλληκαρίδης οδηγήθηκε από τους Άγγλους αποικιοκράτες στην αγχόνη. Παρά τις αντιδράσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αφού ο Ευαγόρας όταν καταδικάστηκε ήταν ακόμα μαθητής, η χάρη από τη βασίλισσα Ελισάβετ ουσιαστικά δεν ήρθε ποτέ... 

Στο παρακάτω βίντεο, η αδερφή του Ευαγόρα, Μαρούλα Βρυωνίδου, μιλά για τον ήρωα αδελφό της, τη σύλληψή του από τους 'Αγγλους δυνάστες, τη δίκη καθώς και για την τελευταία επίσκεψή της στο κελί των μελοθανάτων, λίγο πριν οδηγηθεί στην αγχόνη.


Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

SOS!!! Ενημέρωση Adobe Flash Player!!! (17.0.0.134)

0Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα: 

Με δεδομένο ότι το εργαλείο αυτό γίνεται συχνά μέσο για την εξάπλωση ιών και κακόβουλου λογισμικού, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να είναι ΠΑΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ!

Εφόσον, λοιπόν, έχει αποδεσμευτεί νέα ενημέρωση (17.0.0.134), ελέγξετε από εδώ ποια έκδοση του Flash Player έχετε σε κάθε περιηγητή σας, και, αν πρέπει, κατεβάστε τη νεότερη έκδοση  από τους συνδέσμους που ακολουθούν:

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Ένα σάντουιτς και ... γρήγορα!

0

Πόσο γρήγοροι είστε στην κατασκευή σάντουιτς; Παίξτε το παιγνίδι πιο κάτω και θα μάθετε!

Μπορείτε να μεταφέρετε τα υλικά κάνοντας κλικ και τράβηγμα με το mouse. 
Αν χρειαστείτε αυγά και μπέικον, περιμένετε πρώτα να ψηθούν! 
Και είπαμε! Γρήγορα! Οι πελάτες κάνουν ουρά και ο χρόνος τελειώνει!!!

Καλή επιτυχία!


https://sites.google.com/site/okinaoya/sandwich_shop.swf?attredirects=0
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Σχετικά με την επικοινωνία στο CTTG

0

Διαπιστώνω τον τελευταίο καιρό ότι κάποια άτομα επικοινωνούν, για διάφορους λόγους, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, χωρίς, όμως, να συμπληρώσουν το email τους στον κατάλληλο χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εγώ να πάρω το μήνυμά τους, αλλά να μην μπορώ να τους απαντήσω, αφού δεν υπάρχει πουθενά η ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Είναι, λοιπόν, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να παρακαλέσω, αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, να δημοσιεύει σχόλιο με την ερώτηση ή απορία του στις Ερωτήσεις, και να αποφεύγει τη χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας. Η φόρμα υπάρχει εκεί για να στέλλετε τις απαντήσεις σας για τον διαγωνισμό ή για κάποιο θέμα για το οποίο θέλετε μια πιο προσωπική επικοινωνία.

Αν, λοιπόν, οι Μάριος, Λουκάς και Μαργαρίτα, επιθυμούν να λάβουν μια απάντηση στις ερωτήσεις τους, να τις γράψουν στις Ερωτήσεις ή να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία της Φόρμας Επικοινωνίας.
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Και είναι πέναλτι!!!

0

Διαλέξτε την ομάδα σας, διαλέξτε αντίπαλο, και παίξτε πέναλτι! Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε!!!

Οδηγία: Κάντε κλικ στην εικόνα και ανοίξτε το αρχείο με όποιον browser 
(Internet Explorer, Firefox, Pale Moon κτλ.) προτιμάτε.


https://sites.google.com/site/okinaoya/penalty.swf?attredirects=0 
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Πόσα; Έχασα τον λογαριασμό!

8

Πόσα τρίγωνα και πόσα παραλληλόγραμμα υπάρχουν στο πιο κάτω σχήμα; 
 


Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

58 χρόνια από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου...

1


«Ήταν δυο το μεσημέρι. Ο Γρηγόρης άνοιξε την πόρτα και βρήκε το τραπέζι στρωμένο. Ήταν όλοι εκεί και τον περίμεναν. Ο Λεωνίδας των Θερμοπυλών κι ο Μιλτιάδης του Μαραθώνα, ο Γέρος του Μοριά κι ο Αθανάσιος Διάκος. Όλοι όσοι μελέτησε, όλοι όσοι θαύμασε, όλοι όσοι τον ενέπνεαν, και από μικρό παιδί ήθελε να τους μοιάσει. Εκεί ήταν κι ο Πίσκοπος Κυπριανός, έτοιμος να τον μεταλάβει απ’ το δισκοπότηρο των Αθανάτων. Πήρε τη θέση που του φύλαξαν ο Γληόρης, κι άρχισε να τους εξιστορεί τη μάχη…

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Αποτελέσματα διαγωνισμού (Βρες τον πενταψήφιο αριθμό!)

0Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του τρίτου διαγωνισμού του CTTG!

Ποιοι βρήκαν την απάντηση; 

Και ποιος από αυτούς είναι ο νικητής;;;;

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Δασκάλα σώζει τη ζωή εξάχρονου μαθητή της!

0

Μια δασκάλα, στο Δημοτικό σχολείο Hoffmann Lane στο Τέξας, προσφέρει σε έναν εξάχρονο μαθητή της 
το δώρο της ζωής: το νεφρό της. 

Ο μικρός υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το 2010, αλλά ο οργανισμός του απέρριψε το μόσχευμα, δυο χρόνια αργότερα. Η κατάστασή του χειροτέρεψε, και οι πιθανότητες δεν ήταν μαζί του, σύμφωνα με τους γιατρούς. 

Μέχρι που η δασκάλα, Lindsey Painter, προσφέρεται με χαρά να βοηθήσει! Eίναι ο μόνος συμβατός δότης που βρέθηκε! Η μεταμόσχευση θα πραγματοποιηθεί αυτό τον μήνα, γι' αυτό και αφιερώνουμε σε αυτούς, 
δασκάλα και μαθητή, το βίντεο του Μάρτη. 

Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, με τη δύναμη του Θεού!Share it