Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Πώς να κρύψουμε ένα φάκελο χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου προγράμματος

1Σας έτυχε κάποιες φορές να θέλετε να φυλάξετε κάτι στον υπολογιστή σας, και κανείς να μην έχει πρόσβαση σε αυτό; Να δημιουργήσετε, τελοσπάντων, ένα φάκελο, ο οποίος να έχει μέσα κάτι εντελώς δικό σας!

Ψάχνοντας στο Google, θα βρούμε πάντως διάφορα προγράμματα, δωρεάν και μη, τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό.
Να, όμως, που υπάρχει κι άλλος τρόπος, χωρίς τη χρήση κάποιου επιπρόσθετου λογισμικού!
Τι θα κάνουμε:

1. Ανοίγουμε το πιο κάτω αρχείο με το Notepad:

 cls @ECHO OFFif EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK if NOT EXIST MyFolder goto MDMyFolder :CONFIRM echo Are you sure to lock this folder? (Y/N) set/p "cho=>" if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren MyFolder "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to Unlock Your Secure Folder set/p "pass=>" if NOT %pass%== ΕΕΕΕΕΕ goto FAIL attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MyFolderecho Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDMyFolder md MyFolder echo MyFolder created successfully goto End :End        

2. Αποθηκεύουμε το πιο πάνω φάιλ στην επιφάνεια εργασίας μας, ως εξής: lock.bat

3. Κάνουμε διπλό κλικ στο lock.bat αρχείο. Αμέσως θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας ένας φάκελος με τίτλο MyFolder.

4. Βάζουμε σε αυτόν τον φάκελο τα αρχεία που θέλουμε να κρύψουμε.

5. Ξανακάνουμε διπλό κλικ στο lock.bat αρχείο. Θα εμφανιστεί ένα μαύρο παράθυρο (command promt), όπου θα πρέπει να επιλέξουμε το Y. Μετά, enter.

6. Ο φάκελος MyFolder πρέπει τώρα να έχει εξαφανιστεί! Για να τον επαναφέρουμε, κάνουμε διπλό κλικ στο lock.bat, και απλά γράφουμε τον κωδικό μας. Με βάση το βήμα 1, ο κωδικός είναι ΕΕΕΕΕΕ. Για να βάλουμε δικό μας κωδικό, απλά αντικαθιστούμε τα ΕΕΕΕΕΕ με ό,τι θέλουμε.


ΤΙΠ: Ανοίγοντας κανείς το locl.bat αρχείο στο Notepad, μπορεί να δει τον κωδικό ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι το αρχείο αυτό να το έχουμε φυλαγμένο σε ένα memory stick και να το χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε τον ... εξαφανισμένο μας φάκελο!
1 σχόλιο :

Share it